LawFarm v obraze

LawFarm v obraze

Fotografie a videá z archívu spoločnosti LawFarm. Nazrite do záznamov z našich aktivít.

» LawFarm v obraze

FARMagazín

FARMagazín

Spoľahlivý poradca pre poľnohospodárov od LawFarm.

» FARMagazín archív

» Stiahnúť aktuálne číslo

LawFarm v médiách

LawFarm v médiách

Články, rozhovory, reportáže o spoločnosti LawFarm. Zistite, čo o nás vyslovili médiá.

» LawFarm v médiách

Vitajte na stránkach LawFarm

Filozofia LawFarm

Transformáciou sa začal proces vlastníckych zmien v družstvách. Neznamená to, že sa aj dokončil. Mnoho družstiev, ktoré nedokončili cestu vlastníckej stabilizácie, sa dodnes potýka s následkami.
Neusporiadané alebo len čiastočne usporiadané vlastnícke pomery, sú obvykle príčinou komplikácií v riadení, konkurenčných nevýhod a hrozieb nepriateľských prevzatí družstiev. Neriešenie alebo nesprávne riešenie situácie, znamená bariéry ďalšieho rozvoja družstiev. Nevyužitie ich potenciálu.
Sme poradcovia poľnohospodárskych družstiev. Sme špecialisti na družstevné právo a nadväzujúce právne odvetvia. Stojíme pevne na strane družstiev v procese právnej stabilizácie, pri dokončení transformácie a náprave neodborných právnych postupov. Poznáme spôsoby ako zákonne vysporiadať družstevné podielnické listy a uspokojiť ich vlastníkov. Vieme ako právne ochrániť družstvo pred neželanými cudzími záujmami.
Dokážeme uspokojiť potreby každého družstva. Družstvá v nás majú istotu a silného partnera.
» Zoznámte sa so službami našej spoločnosti.

FarmForum

Medzinárodná konferencia pre manažment agrodružstiev.
» farmforum.sk

FarmForum Region

Celoslovenská sieť vzdelávacích seminárov pre agrodružstvá.
» farmforum-region.sk

Premena DPL

Dôležité informácie o zmene DPL zo zaknihovanej na listinnú.
» dpl.sk

KRATKY GLOBAL: LawFarm, s.r.o. Protifašistických bojovníkov 11., 040 01 Košice Slovenská republika  |  Disclaimer
Telefón: +421 55 694 17 45  |  Fax: +421 55 62 30 364  |  Email: office@lawfarm.info
©2013 LawFarm - All rights reserved.
Webdesign by Webkomplex.sk